Truss & Stage

Truss & Stage For Rental
โครงสร้างทรัสให้เช่า

Truss

โครงสร้างทรัสให้เช่า

 • Truss 1 เมตร
 • Truss 1.5 เมตร
 • Truss 2 เมตร
 • Truss 3 เมตร
 • ลูกเต๋า 6 ทาง
 • Sleeve Block
 • Plate เหล็ก Truss แบบแบน
 • Plate เหล็ก Truss แบบเหล็กกล่อง
 • ขาค้ำทรัส
 • Truss Stand ให้เช่า

  Truss Stand

  โครงสร้าง Truss แบบเสา ให้เช่า เหมาะสำหรับแขวนไฟ

 • Truss Stand ตัว I สูง 3 เมตร
 • Truss Stand ตัว I สูง 4 เมตร
 • Truss Stand ตัว T สูง 3 เมตร กว้าง 1 เมตร
 • Truss Stand ตัว T สูง 4 เมตร กว้าง 1 เมตร
 • พร้อมผ้าดำและทีมงาน Setup
 • Truss U คว่ำ ให้เช่า

  Truss U คว่ำ

  โครงสร้าง Truss แบบ U คว่ำ เหมาะสำหรับ แขวนไฟ , ขึงป้ายไวนิล

 • Truss U คว่ำ ขนาด กว้าง 3 x สูง 3
 • Truss U คว่ำ ขนาด กว้าง 4 x สูง 3
 • Truss U คว่ำ ขนาด กว้าง 6 x สูง 3
 • Truss U คว่ำ ขนาด กว้าง 6 x สูง 4
 • Truss U คว่ำ ขนาด กว้าง 8 x สูง 4
 • Truss U คว่ำ ขนาด กว้าง 12 x สูง 4
 • พร้อมทีมงาน Setup
 • โครงสร้างเวทีแบบ QuickFrame ให้เช่า

  Stage QuickFrame

  โครงสร้างเวทีแบบ QuickFrame ให้เช่า ลูกค้าสามารถเลือกขนาดได้ตามความเหมาะสม

 • เวที QuickFrame ขนาดกว้าง 60cm x 120cm / ต่อแผ่น
 • เวที QuickFrame ขนาดกว้าง 120cm x 120cm / ต่อแผ่น
 • พร้อมผ้าดำและทีมงาน Setup
 • โครงสร้างเวทีแบบ อลูมิเนียม ให้เช่า

  Stage Aluminum

  โครงสร้างเวทีแบบ อลูมิเนียม ให้เช่า สำหรับเวทีขนาดใหญ่ ที่ต้องการความแข็งแรง ลูกค้าสามารถเลือกขนาดได้ตามความเหมาะสม

 • เวทีอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 60cm x 120cm / ต่อแผ่น
 • เวทีอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 120cm x 120cm / ต่อแผ่น
 • พร้อมผ้าดำและทีมงาน Setup